Prevention – förbättrad psykisk hälsa hos barn & unga vuxna – genom samverkan

  • Datum: –13.00
  • Plats: Online på Zoom samt i hus Hubben i Uppsala Science Park Dag Hammarskjölds väg 38
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Region Uppsala
  • Kontaktperson: Anette Persson Stache
  • Temadag

Är du intresserad av vad vi tillsammans kan göra för att prioritera förebyggande insatser inom psykisk hälsa? Kom och bidra med din kunskap och dina idéer samtidigt som du får en chans till nya insikter och kontakter. Evenemanget riktar sig till forskare och praktiker inom området.

Vi hälsar dig varmt välkommen till en dag fylld av samlad kunskap och erfarenhet kring barn och unga vuxna med psykisk ohälsa. Ta del av forskning och praktiska erfarenheter som berör prevention inom psykisk hälsa samtidigt som du får dela med dig av din kunskap och utmaningar inom området. Tillsammans diskuterar vi samverkan och möjligheter för ökad prevention med målet förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga vuxna. Dagen ger dig också goda möjligheter till nya kontakter med forskare och andra aktörer.

Dagen arrangeras som ett hybridmöte där en del av deltagarna deltar på plats och en del på distans via Zoom. Du väljer själv vad som passar dig bäst men antalet deltagare som kan delta på plats är begränsat.

Anmälan

Anmäl dig via e-post till: Anette Persson Stache, UU Innovation

Program

08:30 - 09:00 Kaffe/te och smörgås för de som deltar på plats
09:00 - 09:15 Välkommen och inledning av UU Innovation
09:15 - 09:30 Presentation av Region Uppsala
09:30 – 11:15 Forskarpresentationer (begränsat antal)
10:15 - 10:45 Fikapaus
11:20 - 12:00 Presentationer från organisationer (begränsat antal)
12:00 - 13:00 Lunch för de som deltar på plats

Prevention – förbättrad psykisk hälsa hos barn & unga vuxna – genom samverkan