Seminar Psychiatry: Eva Billstedt, Göteborgs universitet

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/66220029452
  • Föreläsare: Eva Billstedt, professor, Göteborgs universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Titel: ESSENCE-forskning nu och i framtiden

https://uu-se.zoom.us/j/66220029452

ESSENCE – en ny paraplyterm som betonar överlappningen mellan tidigt debuterande neuropsykiatriska syndrom