Seminar Psychiatry: Karin Tillman

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/61813145268
  • Föreläsare: Karin Tillman, doktorand, läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 0704334801
  • Seminarium

Inför disputation 4/12, presentation av avhandling

https://uu-se.zoom.us/j/61813145268