Basinkomstens nya våg: lärdomar från medborgarlönsexperiment i välfärdsstater

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminarierummet på IBF
  • Föreläsare: Simon Birnbaum, IBF
  • Arrangör: Institutet för bostads- och urbanforskning
  • Kontaktperson: Miguel A. Martínez
  • Seminarium

Alla seminarier sänds via Zoom. Zoom-länk skickas ut via mail innan seminariet. Externa deltagare bör kontakta Miguel Martínez i god tid för att erhålla Zoom-inbjudan.