(FRAMFLYTTAT) Claudia Zichi: "The Role of ὑπηρέτης, Helper, in Plato’s Marionette-Image"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

(OBS! Framflyttat. Nytt datum meddelas senare.)

Claudia Zichi, Uppsala universitet: "The Role of ὑπηρέτης, Helper, in Plato’s Marionette-Image (Laws, 1.644d6–645b1)"