Ekrem Çetinkaya – Halvtidsseminarium

  • Datum: –16.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom (kontakta Pauliina Remes för länk och information)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i filosofins historia

Halvtidsseminarium för Ekrem Çetinkaya, Uppsala universitet, och avhandlingen Aristotle on Perceptible Qualities. Opponent: Gösta Grönroos, Stockholms universitet.