Styrelsemöte Inst för neurovetenskap

Styrelsemöte för Inst för neurovetenskap, kallelse mailas ut till ledamöter och suppleanter.