Könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö

Länsstyrelsen i Kronoberg vill bidra till att öka kunskapen och ge konkreta verktyg till dig som medarbetare eller arbetsgivare inom restaurangbranschen. Vi vill därför bjuda in till en utbildningsdag kring könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö.

Målgrupp för föreläsningen är primärt restaurangägare och restaurangpersonal, men även personer som arbetar inom berörda områden, exempelvis alkoholhandläggare, ANDT-samordnare, brottsförebyggande samordnare, polis och liknande är välkomna att delta.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats