Jonatan Schytzers disputation

Jonatan Schytzer försvarar sin doktorsavhandling i civilrätt

Avhandlingens titel: Fordrans uppkomst i insolvensrätten