Jacob Orrje: ”Skuldebrev och spedition i de lärdas republik”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Seminariet sker via Zoom. Kontakta Ann Öhrberg för länk och information
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen och Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala
  • Kontaktperson: Ann Öhrberg
  • Seminarium

Tvärvetenskapligt 1700-talsseminarium i Uppsala

Jacob Orrje, Institutionen för idé- och lärdomshistoria: ”Skuldebrev och spedition i de lärdas republik”

Ordförande: Ann Öhrberg


Presentation
Jacob Orrje presenterar sitt pågående projekt ”Upplysningens handelsmän”, om köpmän och skeppares roll i 1700-talets lärda utbyte mellan Sverige och England. Han utforskar hur dessa aktörskategorier kan ses som en integrerad del av de lärdas republik, och hur vår förståelse av denna transnationella gemenskap förändras när vi studerar finansiella aspekter och logistiska utmaningar kopplade till århundradets kunskapscirkulation.