Digital Book release: Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019.

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anders Bäckström, Professor emeritus i religionssociologi.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)
  • Kontaktperson: Martha Middlemiss Lé Mon
  • Seminarium

Boksläppet kommer att vara på svenska.

I boken redovisar Anders Bäckstöm, sina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Han ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. 

Forskning om religion och samhälle: Erfarenheter av en centrumbildnings framväxt och etablering vid Uppsala universitet 1997-2019. Acta Universitatis Upsaliensis. Religion & Society, nr 18/2020

Frågan om hur forskning och forskningskvalitet ska organiseras och utvärderas är ständigt aktuell inom vetenskapssamhället. I denna rapport redovisar jag mina erfarenheter av forskningsplanering med följande utvärderingar från Stat-kyrka-projetet inom FOS-programmet 1997-2002, Välfärd och religion i ett Europeiskt perspektiv 2003-2009 samt Linnestödsprogrammet Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018. Jag ger också en historisk och akuell översikt över de processer som har lett till framväxten av Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet. Mitt huvudargument är att arbetet med att utveckla forskningsmiljöer bör vara långsiktigt och syfta till att skapa en mångvetenskaplig grundhållning. Att foga samman forskningskulturer som präglas av olika discipliner går om det finns en väl avvägd infrastruktur och ett brinnande intellektuellt intresse att ta sig an samhällsutmaningar.

Zoom - För registrering mejla martha.middlemiss@crs.uu.se 
Zoomlänk skickas till registrerade deltagare.