UCBH-sem: Anders Ögren, Sean Kenny "Unlimiting Unlimited Liability: Removing the Legal Differences between Banks with alternative Shareholder Liability Regimes in Sweden (1897-1903)"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Ekonomikum Faculty Club/H429 och Zoom
  • Föreläsare: Anders Ögren och Sean Kenny, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / UCBH
  • Kontaktperson: Peter Hedberg
  • Seminarium