Luis de Miranda: "Histosophy as Method"

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken - Rausingrummet
  • Arrangör: Institutionen för idé- och lärdomshistoria
  • Kontaktperson: Sven Widmalm
  • Seminarium

Högre seminariet

Luis de Miranda, Uppsala universitet: "Histosophy as Method: How I Used It and How I Plan to Use It Again Now"

Underlag: "Big data, small concepts: histosophy as an approach to longue-durée history"


OBS!
Under hösten kommer seminarierna där annat ej anges att som vanligt hållas i Rausingrummet. På grund av pandemin kommer antalet deltagare på plats att begränsas till 15 medan övriga får delta via zoom. Detta kräver föranmälan, som skickas till Sebastian Hanold, sebastian.hanold@idehist.uu.se. Sebastian meddelar de 15 första som anmäler sig att de kan delta på plats. De som föranmält sig men inte får något sådant meddelande deltar via zoom.