K Berglund, L Burman och M Nauwerck: "Nya vägar inom digitala humaniora"

  • Datum: –17.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum – Friessalen
  • Arrangör: Litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Johan Svedjedal
  • Seminarium

Högre seminariet i litteraturvetenskap

(OBS! Tiden.)

Presentation av forskning och utvecklingsarbete med anknytning till Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala. Inledningar av Karl Berglund, Lars Burman och Malin Nauwerck (preliminärt program).

Ordförande: Svedjedal