Exjobbspresentation - Lukas Dahlström

  • Datum: –11.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Lukas Dahlström
  • Kontaktperson: Lukas Dahlström
  • Seminarium

Building Archetype Development for Urban-Scale Energy Simulation of Existing City Districts

Bostäder och byggnader står för en stor del av energibehovet i Sverige, speciellt i städer. För att kunna få en bra bild av energiflöden i städer kan konceptet Urban Building Energy Modeling (UBEM) användas men för att kunna skapa detaljerade simuleringar av en hel stad krävs stora mängder data. En metod för att minska simuleringstid och mängden behövd data är att konkretisera hela stadens byggnadsbestånd i så kallade arketypbyggnader.

Detta examensarbete ämnar att svara på om energideklarationer kan användas som en trovärdig datakälla för utvecklandet av byggnadsarketyper och om de är användbara för framtida UBEM-modeller.

Det huvudsakliga målet är att utveckla en databas av arketypbyggnader för Uppsala stad. Efterföljande mål är att uppskatta Uppsalas totala årliga energibehov genom att skala upp resultaten från arketypberäkningarna till stadsnivå.

Handledare: Fatemeh Johari, Uppsala universitet
Ämnesgranskare: Magnus Åberg, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Kajsa Paulsson