Resignation syndrome: hypothetical, empirical and theoretical considerations

  • Datum: –11.00
  • Plats: Through Zoom
  • Föreläsare: Karl Sallin (PhD Student, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium

Halvtidskontroll - granskningskommitté:

Elisabeth Fernell (ordförande), överläkare i barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, Gillbergcentrum

Lisa Ekselius, professor och överläkare i psykiatri vid neurovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Laura Korhonen, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Linköpings universitet