Invigning av Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/66976382005
  • Föreläsare: Mia Phillipson, Institutionen för medicinsk cellbiologi, UU Mariacarla Gadebusch Bondio, medicinhistoriska institutet, Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Telefon:
  • Temadag

Det nystartade Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap invigs i Humanistiska teatern den 6 oktober 2020 kl 14.15-16.00. Evenemanget kommer att samsändas via Zoom.

Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap (CMHS) är ett gemensamt initiativ från Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Historisk-filosofiska fakulteten och Institutionen för idé- och lärdomshistoria, för forskning och mångdisciplinär dialog kring frågor som rör medicin och hälsa. Syftet är att stödja ett fakultetsövergripande samarbete mellan forskare och lärare från olika ämnen, initiera kurser och kursmoment som kan integrera humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv i de medicinska professionsutbildningarna samt främja forskningssamarbeten om de kulturella och samhälleliga dimensionerna av medicin och hälsa. Centret har nyligen, genom en generös donation från Beijerstiftelsen haft möjlighet att anta två postdoktorer, som tillsammans med Centrums styrelse, föreståndare och koordinator kommer att bidra till att utveckla verksamheten. 

 

Vi bjuder nu in till en invigningsfestlighet för att fira uppstarten och presentera CMHS verksamhet och vision.

 

 

Program:

 

14.15-14.45    Inledning och presentation av CMHS: Ylva Söderfeldt, föreståndare

14.45-15.15    Keynote 1: Professor Mia Phillipson, Institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet

15.30-16.00    Keynote 2: Professor Mariacarla Gadebusch Bondio, Insitute for Medical Humanities, universitetet i Bonn

16.00-17.00    Avslutning, mingel med dryck och lättare tilltugg