Styrelsemöte

  • Datum: –10.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Björn Hellman
  • Arrangör: Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
  • Kontaktperson: Emelie Jonsson
  • Internt

Kallelse går ut den 13:e oktober till medlemmarna i styrelsen

Protokoll och sammanfattning kommer att finnas tillgängligt på MP