UppTalk Weekly med Eva Åkesson: Reflektioner från nio års arbete som rektor vid Uppsala universitet

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/61511648962
  • Föreläsare: Eva Åkesson, professor och rektor för Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Rektor Eva Åkesson berättar om sina år som rektor, sin forskning och tankar om framtiden

Vill du få en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Registrera dig här

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61511648962

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.