Rätt att veta! Fördjupningsutbildning 28 och 29 oktober

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: MUCF
  • Kontaktperson: MUCF
  • Utbildning

Den 28 eller 29 oktober har du som arbetar i skolan möjlighet att under en heldag lära dig mer om hur du kan samtala med unga människor som är nya i Sverige i din vardag. Lyssna på föreläsningar och utbyt erfarenheter med andra deltagare.

Utbildningen riktar sig till pedagoger, elevhälsa och andra professioner i skolan som möter unga som är nya i Sverige och som har gått grundutbildningen Rätt att veta! eller vår webbutbildning Rätt att veta! som lanseras i början av hösten 2020. 

Mer information och anmälan på MUCF:s webbplats