Chefsforum − om arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor

Dagen syftar till att ge kunskap och inspiration till politiker och ansvariga arbetsledare att utveckla och förbättra arbetet som omfattar våld i nära relationer, barns utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Målgruppen är politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård, det civila samhället samt samverkande myndigheter. Dagen riktar sig också till ärende/metodhandledare, strateger och utvecklingsledare med uppdrag i området mäns våld mot kvinnor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västernorrlands webbplats