Chefsforum – Kvinnofrid, inspirationsdag

  • Datum: –15.30
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Kontaktperson: Anders Sandberg
  • Temadag

Välkommen till en inspirationsdag för dig som beslutsfattare om arbetet att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Det blir en fullmatad heldag som du kan ta del av digitalt.

Dagen syftar till att ge kunskap och inspiration att utveckla och förbättra arbetet som omfattar våld i nära relationer, barns utsatthet för våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Målgrupp: Politiker och chefer inom kommunal verksamhet och hälso- och sjukvård, det civila samhället samt samverkande myndigheter. Dagen riktar sig också till strateger och utvecklingsledare med uppdrag i området mäns våld mot kvinnor.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Västra Götalands webbplats