”Rethinking race and queer reproduction in Scandinavia: Homonationalism, eugenics and biopolitics”

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Ulrika Dahl, kulturantropolog (PhD University of California, Santa Cruz) och professor i genusvetenskap och Rikke Andreassen, Professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab; Roskilde University.
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för Mångvetenskaplig Forskning om Rasism (CEMFOR)
  • Kontaktperson: Patricia Lorenzoni
  • Internt

Interntseminarium vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)