Basutbildning om prostitution och människohandel

Välkomna till en särskild utbildningsdag om prostitution och människohandel. En utbildning för dig som vill förstå grunderna men även få möjlighet att med andra testa de verktyg som finns för att säkerställa en säker och effektiv ärendeprocess.

Värdar för dagen är Länsstyrelsen i Stockholm i nära samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.

Målgrupp: Utbildningen är på grundläggande nivå och vänder sig till dig som är utförare, strateg eller chef inom socialtjänsten, Polisen, Migrationsverket, Region Stockholm eller Åklagarmyndigheten. Utbildningen riktar sig även till politiker i kommuner i Stockholms län eller Region Stockholm.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Stockholms webbplats