Seminarium om kursvärderingar

Avdelningen för kvalitetsutveckling arrangerar ett zoom-anpassat seminarium om kursvärderingar onsdag 11 november.

Seminariet vänder sig till lärare, studierektorer, kursadministratörer, annan personal och studenter involverade i kursvärderingsarbete.

Syftet är att stimulera arbetet med kursvärderingar. Under seminariet behandlas bland annat riktlinjer och rekommendationer, frågeområden samt sammanställning och kursrapport. Det kommer också att finnas tid för att diskutera egna frågor och funderingar kring kursvärderingar.

Tid: Onsdag 11 november, kl. 13.15-15.30 (inkl. paus)

Plats: Zoom, online (länk skickas ut till anmälda)

Anmäl dig här

Seminariet är avgiftsfritt för universitetsanställda och studentrepresentanter.

Sista dag för anmälan är fredag 6 november. Deltagarantalet är begränsat.

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta therese.ljunghammar@uadm.uu.se (018-471 1861) eller maria.magnusson@uadm.uu.se (018-471 1515)