One page proposal

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: EU coordinators at Office for Humaniora and Social Sciences
  • Kontaktperson: Anna Holen
  • Telefon: 018-471 4824
  • Workshop

För de som har kommit ganska långt i sin ansökan. Alla som deltar får skicka in titel och abstrakt på sin ansökan och deltagarna ger synpunkter på varandras ansökningar.

Anmälan senast 15 februari.

One page proposal