Kampen om Östersjön: svensk-ryska relationer under 16- och 1700-talen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64407232333
  • Föreläsare: Ulla Birgegård
  • Arrangör: Masterprogram i ryska språket i internationella relationer
  • Kontaktperson: Maria Engström
  • Seminarium

Ulla Birgegård (professor emerita i ryska, Uppsala universitet): ”Kampen om Östersjön: svensk-ryska relationer under 16- och 1700-talen” Gästföreläsning inom Vi och de: Sverige och Ryssland genom tiderna (7,5 hp)