Våldspyramiden – Tillfälle 1

  • Datum: –11.00
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Föreläsning

Välkommen till en digital föreläsning om våldspyramiden.

Dennis Nyström från organisationen MÄN föreläser om våld, om hur olika uttryck för våld hänger ihop. Han kommer att utgå från våldspyramiden. Föreläsningen varieras med interaktiva inslag där deltagarna är med och breddar definitionen om vad som kan vara uttryck för våld.

Föreläsningen är en del av ett flertal olika webbsända föreläsningar inom ramen för Mäns våld mot kvinnor under En vecka fri från våld.

Målgrupp: yrkesverksamma inom samtliga kommunala verksamheter och myndigheter som möter våldsutsatthet. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats