UD om barn och vuxna som förs ur landet mot sin vilja

  • Datum: –15.15
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar län
  • Kontaktperson: Lena Jenish
  • Föreläsning

Välkommen att lyssna till den digitala föreläsningen ”Barn och vuxna som förs ur landet mot sin vilja”. Föreläsningen hålls av tjänstemän från UD:s konsulära och civilrättsliga enhet.

Svenska ambassader och konsulat kontaktas av nödställda med hemvist i Sverige som under utlandsresa utsatts för hedersrelaterat våld och förhindras att återvända till Sverige. Det kan röra sig om unga personer som avsiktligt blivit nödställda av sina närstående, ofta i familjens ursprungsland, där de riskerar att utsättas/har utsatts för tvångsäktenskap, könsstympning eller annat hot, tvång eller våld.

Syftet med seminariet är att öka kunskapen kring hur svenska myndigheter i utlandet och i Sverige kan agera och samverka i dessa ärenden samt vilka internationella regelverk det finns att förhålla sig till.

Föreläsningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom samtliga verksamheter som möter våldsutsatthet.

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats