Våldsförebyggande arbete

Välkommen till en digital föreläsning om våldsförebyggande arbete.

Dennis Nyström från organisationen MÄN föreläser om våldsförebyggande arbete och metoder. Vad är det som karaktäriserar en effektiv våldsförebyggande metod? Vilka erfarenheter finns av att utveckla och införa nya metoder? Dennis kommer också att ge förslag på metoder som kan användas i olika verksamheter.

Föreläsningen är en del av ett flertal olika webbsända föreläsningar inom ramen för Mäns våld mot kvinnor under En vecka fri från våld.

Målgrupp: yrkesverksamma inom samtliga kommunala verksamheter och myndigheter som möter våldsutsatthet. 

Mer information och anmälan på Länsstyrelsen Kalmars webbplats