INSTÄLLD! Alumnföreläsning: att arbeta med politik och Kristdemokratisk ideologi

Vad innebär det att arbeta partipolitiskt? Hur påverkar ideologi och värderingar beslutsfattande och den praktiska politiken?

Kom och lyssna när alumnen Maria Maric berättar om sina arbetslivserfarenheter, framtidsvisioner, och hur detta har format hennes syn på människan och samhället!

Maria tog examen från Uppsala Universitet år 2005 med dubbla magisterexamina i statskunskap och estniska. Inom statskunskapen fokuserade hon på övergången från kommunism till demokrati inom Ryssland, Baltikum och Balkan. Hon har därefter arbetat hos Försäkringskassan, som personlig handläggare, där hon fått stor insikt om hur statliga myndigheter fungerar i praktiken, hur lagstiftning påverkar verksamheten samt hur direktiv tolkas.  

2017 blev hon anställd som ombudsman för Kristdemokraterna och hon har även själv tagit initiativ till att starta en online-kurs om Kristdemokratisk ideologi. Detta har lett till kontakter med Kristdemokrater världen över och att hon nu undervisar i Kristdemokratisk ideologi runt om i Sverige.

ANMÄLAN: Med hänsyn till Covid-19 har vi ett begränsat antal platser. Anmäl dig här:https://forms.gle/GBQYXJQpUSkQGSLo6