Nationell samordning av e-infrastruktur för forskning

  • Datum: –12.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63616137145
  • Föreläsare: Kristina Edström (rektorsråd för forskningsinfrastruktur), Ingela Nyström (ordförande SNIC och fd. vice ordförande VR-RFI), Johan Rung (föreståndare SciLifeLabs datacenter), Joakim Nivre (SweClarin), Hans Karlsson (föreståndare SNIC).
  • Arrangör: Infrastrukturrådet
  • Kontaktperson: Anne-Sophie Fröjmark och Catarina Sahlberg
  • Telefon: 0729999292; 0729999291
  • Workshop

Som ett led i arbetet med att ta fram konkreta inspel till Tobias Krantz utredning om forskningsinfrastruktur anordnas en intern digital workshop för att ta in verksamhetens synpunkter på en nationell samordnad organisation för e-infrastruktur.

Främst kommer dessa frågor att diskuteras:

- Vad bör ingå i en sådan samordnad organisation?

- Vilka ramvillkor behöver en sådan organisation uppfylla?

- Vilka ramvillkor är viktigast för Uppsala universitet, och viktigast nationellt?

Nationell samordning av e-infrastruktur för forskning