En vecka fri från våld – Halland

  • Datum:
  • Plats: Webbsändning
  • Arrangör: Länsstyrelsen Halland m.fl.
  • Kontaktperson: Sigun Lilja
  • Temadag

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

I år kraftsamlar Länsstyrelsen Halland kring frågan och i samverkan med intilliggande län, de halländska kommunerna, regionen och civilsamhället har vi samlat olika programpunkter som äger rum under veckan.

De flesta aktiviteter som äger rum sker digitalt. Du anmäler dig till varje enskild programpunkt där anmälan krävs.

Mer information om programpunkterna på Länsstyrelsen Hallands webbplats