Recruiting children with cancer to research: Ethical and clinical aspects

Projektplansseminarium

Huvudhandledare: Anna T. Höglund

Bihandledare: Tove Eriksson Godskesen, Ersta Sköndal Högskola och Sara Frygher Holm, Institutionen för neurovetenskap

 

Externa granskare vid seminariet:

Docent Niklas Juth, KI

Docent Maja Söderbäck, Mälardalens högskola