Antisemitism in the Church of Finland after World War I

  • Datum: –17.00
  • Föreläsare: Dr Paavo Ahonen, Helsingfors universitet
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Paavo Ahonen är kyrkohistoriker, verksam vid universitetet i Helsingfors. Han disputerade år 2017 på avhandlingen Antisemitismi Soumen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1917–1933. Dr Ahonen är under VT 2020 gästforskare vid FJS/Historiska institutionen och är i färd med att skriva den finska antisemitismens historia med fokus på den finska evangelisk-lutherska kyrkan. Samarrangemang med Historiska institutionen.