Exjobbspresentation - Simon Nordén

  • Datum: –14.00
  • Plats: Via Zoom: mötes ID: 661 1249 2876, lösen: 202020 https://uu-se.zoom.us/j/66112492876?pwd=SHo1R0FySmRQVjkzZEoxV01mQ2xWUT09
  • Föreläsare: Simon Nordén
  • Kontaktperson: Simon Nordén
  • Seminarium

Elbilar, en livscykelanalys av två alternativa tekniker - Bränslecellsbilar och batteribilar

Mitt examensarbete bestod av en livscykelanalys av två alternativa fordsonstekniker. Båda bilarna var elektriska men lagrade energi på olika sätt. Dels har en batteribil undersökts och dels en bränslecellsbil. Båda bilarnas klimatpåverkan undersöktes och som referens valdes en likvärdig bil med förbränningsmotor. Med hjälp av livscykelanalysen som redskap beräknades och kategoriserades utsläpp under hela processen. Även vilka delar som är viktigast ur ett klimatperspektiv identifierades. 
 

Handledare: Gunnar Palsson, Uppsala universitet & Petra Sieber, SLU
Ämnesgranskare: Gunnar Larsson, SLU & Björgvin Hjörvarsson, Uppsala universitet
Examinator: Petra Jönsson, Uppsala universitet
Opponent: Cristopher Stedt