Anticipating Horizon Europe

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Through Zoom
  • Föreläsare: Josepine Fernow & Anna Holm (communications)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- & bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Högre seminarium