Informationstillfälle på temat immaterialrätt och exportkontroll/dual use i internationella samarbeten

  • Datum: –10.00
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Internationaliseringsrådet vid Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Lina Solander
  • Seminarium

Internationaliseringsrådet vid Uppsala universitet bjuder in forskare och prefekter (eller motsvarande) med internationella samarbeten till ett informationstillfälle på temat Immaterialrätt och exportkontroll/dual use i internationella samarbeten. Seminariet hålls på engelska. Anmäl dig senast 27 november.

Agenda:

•    Inledning och moderator – Jonas Åström, chef, Uppsala University Innovation

•    Immaterialrätt – Sara Petersson, patentinformationsspecialist vid UU Innovation

•    Exportkontroll/dual use – Linnea Burke Rolfhamre, säkerhetsanalytiker, säkerhetsavdelningen, universitetsförvaltningen

•    Tid för frågor från publiken

Vid detta seminarium kommer vi att ge en överblick kring vilket stöd som kan fås vid UU Innovation och mer specifikt denna gång aspekter rörande immateriella rättigheter kopplade till resultat som uppstår vid samarbeten med andra länder.

Seminariet innefattar också en kort introduktion till exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden. Forskning och innovation inom teknik, medicin och andra naturvetenskapliga ämnen har ofta både civila och militära användningsområden. Fysiska produkter och information av den här sorten kallas därför ”produkter med dubbla användningsområden”. Vi kommer att ge en kort introduktion till att avgöra när internationella samarbeten innefattar produkter med dubbla användningsområden, hur exportkontroll kan påverka samarbeten samt  det stöd och den vägledning du har tillgång till från universitetets sida. 

Seminariet bör ses som en kort introduktion och överblick för att skapa kontaktpunkter för mer specifika frågor och konsultationer

Seminariet hålls via Zoom och ges på engelska. 
 

 För att delta i seminariet behöver du anmäla dig via mejl till Lina Solander, senast den 27 november.

Informationstillfälle på temat immaterialrätt och exportkontroll/dual use i internationella samarbeten