Excellent lärare, steg 2: Verkstad - så skriver du din ansökan

Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i Steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande.

Under denna verkstad, som är en uppföljning av det mer generella seminariet i Steg 1, får du mer konkret stöd i ditt ansökningsskrivande.Vi tittar här på dina meriter i förhållande till kriterierna för Excellent lärare. Möjliga frågor att diskutera är bland andra: Hur kan strukturen se ut och vad bör jag skriva fram? Hur kan jag koppla det jag gjort till didaktisk teori och erfarenhet? Måste jag vara ”politiskt korrekt” i min ansökan? Det är en fördel om du börjat tänka på utformningen av din ansökan och pedagogiska portfölj, så att vi kan diskutera konkreta frågeställningar.
Ingen föranmälan behövs. Vi pratar engelska på passet om det behövs, men svenskakunskaper krävs för att kunna bli antagen som excellent lärare.

TURs tre steg mot en ansökan till Excellent lärare
TUR erbjuder stöd i tre steg för ansökningsskrivandet. Detta för att du ska få god hjälp att skriva fram och reflektera över den egna skickligheten i relation till kriterierna för Excellent lärare. Steg 1 behandlar pedagogisk portfölj och hur man skriver fram sina pedagogiska meriter generellt. I steg 2 (denna verkstad) tittar vi på din ansökan till Excellent lärare, och i steg 3 handlar det om återkoppling på din ansökan. Observera att inget av de tre stegen ger svar på om din ansökan är tillräcklig för att du ska bli antagen. Den granskningen hanteras av Nämnden för excellenta lärare med hjälp av externa sakkunniga.

Välkommen!
Stefan Pålsson & Marcus Lundberg (TUR)