Mapping Sustainability Initiatives on Gotland and Campus Gotland Outreach

Hur ser lokala samhällsaktörer på framtiden för ett hållbart Gotland och på universitetets roll i den utvecklingen? Hur deltar och engagerar sig Campus Gotland i hållbarhetsfrågor i det gotländska samhället?

För att få svar på frågorna har 30 djupintervjuer med icke-vinstdrivande organisationer, företag, regionala myndigheter, individuella projekt, samt representanter för sju olika program på kandidat- och masternivå vid Campus Gotland, genomförts från augusti till november 2020. Målet med forskningen har varit att kartlägga lokala gemensamhetsprojekt med fokus på hållbar utveckling på Gotland. Kartläggningen har även fokuserat på pågående samarbeten mellan utbildningsprogram vid Campus Gotland och aktörer i det omgivande samhället, samt utmaningar och perspektiv i relation till denna samverkan. Som ett resultat av forskningsprojektet har en databas upprättats för initiativ med hållbarhetsfokus. Databasen är fri att använda, både för personal vid Campus Gotland och för externa aktörer. Forskningsprojektet är finansierat av stiftelsen Sällskapet DBW. 

Välkommen att lyssna och delta i diskussionen!

https://uu-se.zoom.us/j/64436928668