Anna Apler disputerar: "Contaminated organic sediments of antropogenic origin: impact on coastal environments."

  • Datum: –12.00
  • Plats: Institutionen för geovetenskaper Hambergsalen
  • Doktorand: Anna Apler
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Ian Snowball
  • Disputation

Anna Apler disputerar inom Naturresurser och hållbar utveckling
"Contaminated organic sediments of antropogenic origin: impact on coastal environments."

Avhandlingen läggs ut på DIVA innan disputationen. 

Huvudhandledare: Ian Snowball
Biträdande handledare: Magdalena Kuchler
Biträdande handledare: Lovisa Zillén, SGU
Biträdande handledare: Sarah Joseffson
Forskarutbildningsansvarig professor: Patrik Rönnbäck

Fakultetsopponent: Jonas Gunnarsson, SU

Ledamöter i betygsnämnden:
Dr Ida-Maja Hassellöv, Chalmers
Dr Jenny Norrman, Chalmers
Dr Christian Zdanovic, UU
Reserv: Dr Roger Herbert, UU

Disputationen kan följas via Zoom-länk som publiceras här innan disputationen.