Utbildningsdag: Könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö

  • Datum: –16.00
  • Plats: Växjö
  • Arrangör: Länsstyrelsen Kronobergs län m.fl.
  • Kontaktperson: Pia Rönn Johansson
  • Temadag

Frågor om våld och sexuella trakasserier i krogmiljö är ständigt aktuella. Det är viktigt att personal och arbetsgivare i restaurangbranschen har aktuell kunskap om och verktyg för att upptäcka, hantera och arbeta förebyggande kring frågorna.

Könsbaserat våld, det vill säga både våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck är kanske inte den typ av våld som i första hand associeras med krogmiljö, men är en realitet och livssituation för både personal och besökare vid restauranger.

Länsstyrelsen i Kronoberg vill bidra till att öka kunskapen och ge konkreta verktyg till dig som medarbetare eller arbetsgivare inom restaurangbranschen. Vi vill därför bjuda in till en utbildningsdag kring könsbaserat våld och sexuella trakasserier i krogmiljö. 

Målgrupp: primärt restaurangägare och restaurangpersonal, men även personer som arbetar inom berörda områden, exempelvis alkoholhandläggare, ANDT-samordnare, brottsförebyggande samordnare, polis och liknande är välkomna att delta.

Mer information på Länsstyrelsen Kronobergs webbplats