Ann Linde: Sveriges Roll i världen, en utrikespolitisk utblick för 2021

Välkommen på denna föreläsning med Ann Linde samorganiserad mellan Uppsala Forum och Utrikespolitiska föreningen. För mer information se Utrikespolitiska föreningens hemsida.