WOMHERs öppningssymposium

Symposiet är tvärvetenskapligt med både inbjudna internationella föreläsare och föreläsare från Uppsala universitets alla vetenskapsområden. Symposiet visar spännvidden i Womhers-satsningen och sätter fokus på ett par problemområden som är mer förekommande hos kvinnor samt de fallgropar som finns om man bortser från olikheter mellan könen.