Högre sem: Hans-Michael Trautwei "Lending of Last Resort in Monetary Union: Differing Views of German Economists in the 19th and 21st Centuries"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Dr Prof Hans-Michael, Trautwein Department of Economics, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen
  • Kontaktperson: Anders Ögren
  • Seminarium

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk