STS-sem: Lars Ingelstam "Systemen, överflödet och det gemensamma"

  • Datum: –15.00
  • Plats: via Zoom
  • Föreläsare: Lars Ingelstam
  • Arrangör: Ekonomisk-historiska institutionen / Uppsala STS
  • Kontaktperson: Daniel Normark
  • Seminarium

Länk till information om boken

Externa deltagare är välkomna att anmäla intresse till kontaktperson för Zoomlänk