Jessica Moss, NYU

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Matti Eklund eller Pauliina Remes för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Matti Eklund, Pauliina Remes
  • Seminarium

Högre seminariet i teoretisk filosofi och Högre seminariet i filosofins historia

Mer information meddelas senare