Torben Spaak: "Precedent, Formal Justice, and Reasons Holism"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Torben Spaak, Stockholms universitet: "Precedent, Formal Justice, and Reasons Holism"