Emil Andersson: "Freedom, Equality, and Justifiability to All"

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

Emil Andersson, Uppsala universitet: "Freedom, Equality, and Justifiability to All: Reinterpreting Liberal Legitimacy"