Selim Berker: "The Deontic, the Evaluative, and the Fitting"

  • Datum: –16.00
  • Plats: Zoom (kontakta Erik Carlson för länk)
  • Arrangör: Filosofiska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Carlson
  • Seminarium

Högre seminariet i praktisk filosofi

(OBS! Tiden.)

Selim Berker, Harvard University: "The Deontic, the Evaluative, and the Fitting"